Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 10th Chapter

Bhagavad Gita 10th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 22-32

Bhagavad Gita 10th Chapter

Bhagavad Gita 10th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 22-32

vEdaanaaM saamavEdOsmi dEvaanaamasmi vaasavaH |
indriyaaNaaM manaSchaasmi bhootaanaamasmi chEtanaa || 22 ||

rudraaNaaM SaMkaraSchaasmi vittESO yakSharakShasaam |
vasoonaaM paavakaSchaasmi mEruH SikhariNaamaham || 23 ||

purOdhasaaM cha mukhyaM maaM viddhi paartha bRuhaspatim |
sEnaaneenaamahaM skandaH sarasaamasmi saagaraH || 24 ||

maharSheeNaaM bhRugurahaM giraamasmyEkamakSharam |
yagnyaanaaM japayagnyOsmi sthaavaraaNaaM himaalayaH || 25 ||

aSvatthaH sarvavRukShaaNaaM dEvarSheeNaaM cha naaradaH |
gandharvaaNaaM chitrarathaH siddhaanaaM kapilO muniH || 26 ||

uchchaiHSravasamaSvaanaaM viddhi maamamRutOdbhavam |
airaavataM gajEndraaNaaM naraaNaaM cha naraadhipam || 27 ||

aayudhaanaamahaM vajraM dhEnoonaamasmi kaamadhuk |
prajanaSchaasmi kandarpaH sarpaaNaamasmi vaasukiH || 28 ||

anantaSchaasmi naagaanaaM varuNO yaadasaamaham |
pitRooNaamaryamaa chaasmi yamaH saMyamataamaham || 29 ||

prahlaadaSchaasmi daityaanaaM kaalaH kalayataamaham |
mRugaaNaaM cha mRugEndrOhaM vainatEyaScha pakShiNaam || 30 ||

pavanaH pavataamasmi raamaH SastrabhRutaamaham |
jhaShaaNaaM makaraSchaasmi srOtasaamasmi jaahnavee || 31 ||

sargaaNaamaadirantaScha madhyaM chaivaahamarjuna |
adhyaatmavidyaa vidyaanaaM vaadaH pravadataamaham || 32 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *